Zorg vanuit het hart.

Thuiszorg de Zonnestraal is er om u een fijn en veilige thuisomgeving te verzorgen. Ondanks dat wij streven naar perfecte zorg kan het voorkomen dat u zich niet prettig voelt bij een situatie of met bepaalde zorg dat geleverd is. Klachten zijn bij ons dan ook een moment van feedback en willen dan ook heel graag dat u uw klacht met ons deelt, zodat wij het kunnen oplossen en er een leermoment uit kunnen halen. U kunt uw klacht mailen naar klacht@thuiszorg-dezonnestraal.nl en wij zorgen dat er serieus en accuraat gehandeld wordt. Wij hebben ervoor gekozen om onze klachtenbemiddelaar te zoeken buiten onze organisatie en die weet hoe het is om zorg nodig te hebben.

De kernpunten van de Zonnestraal zijn:

  • Klachten worden altijd heel serieus genomen
  • Klachten worden accuraat behandeld
  • Van klachten kunnen wij leren en de zorg verbeteren
  • Fouten zijn menselijk maar moeten wel worden gehoord
  • Geschonden vertrouwen kan worden hersteld, als er snel gehandeld wordt
  • Vertrouwenspersoon is onafhankelijk en weet hoe het is om afhankelijk te zijn van zorg