Zonder PGB indicatie geen passende zorg.

Heeft u een zorgbehoefte of hebt u al een PGB-indicatie maar voldoet dit niet meer aan uw leefsituatie? Dan is een passende indicatie in de meeste gevallen de oplossing. Wees gerust, dit is ook mogelijk als er nog een indicatie loopt. Dit noemt men een herindicatie.

Een PGB indicatie op maat

Spijtig genoeg zien wij regelmatig dat mensen met een zorgbehoefte zoals u of uw naasten niet volledig aansluit op de PGB-indicatie die gesteld is door de verpleegkundige of medewerker van uw gemeente.

Hoe komt dit? Dit komt doordat tijdens het gesprek niet alles ter sprake is gekomen. Soms ontstaat dit omdat er schaamte in het spel is omdat er naar persoonlijke situaties wordt gevraagd. Maar ook omdat er situaties worden vergeten tijdens het indicatie gesprek en/of vragen niet worden beantwoord door de spanning, wordt er geen volledig beeld geschetst.

De indicatie wordt namelijk gebaseerd op de informatie dat tijdens het gesprek wordt verstrekt. Als deze onvolledig is, is de indicatie dat vervolgens ook. Hierdoor ontstaat er een PGB-indicatie wat niet aansluit op uw leefsituatie.

PGB indicatie op basis van een volledig beeld

De Zonnestraal werkt met zogenoemde zorgleefplan documenten. Tijdens het gesprek dat u hebt met een van onze medewerkers, gaan we met u stapsgewijs alle situaties langs waarbij u wel of geen hulpbehoefte ervaart.

Op deze manier creëren wij een zeer nauwkeurig beeld voor tijdens het keukentafel gesprek. Het keukentafel gesprek brengt in de meeste gevallen spanningen met zich mee, maar dit heeft dan geen invloed op het toetsen van de hulpbehoeften. Hierdoor ontstaat er vaker een ontspannen gesprek, waardoor er eerder een PGB-indicatie gesteld wordt dat echt aansluit op uw zorgbehoeften.

Hebt of denkt u dat u hulpbehoevend bent, dan kijken wij graag samen met u of dit klopt en welke mogelijkheden er zijn. Het is naast de juiste zorg ook belangrijk dat u en/of uw naasten zich prettig voelen met de zorgverlener die bij u langskomt.

Wij komen daarom zonder enige verplichtingen graag bij u langs. Zelfs als er geen koffie/thee is, nemen wij het voor u mee.

Op zoek naar advies?

Ik ga akkoord met de Privacyverklaring
Indicatie aanvraag door Thuiszorg de Zonnestraal